nag panchami

Shravan mahina ha asa Marathi mahina ahe jyat anek san astat. Raksha bandhan, narali pournima tyadi barech. Tyatlach ek atishay mahatvacha snamhanje naag Panchami. Shravan mahinyatlya pachvya divsala naag paanchami asa mhantat. Nagachi pooja karun naagdev prasanna karun ghene hi hya sanachi khup juni parampara ahe. Mool goshta ashi ahe ki bhagvan shri krishnanni kaliya la hya divshi parabhut kela hota. To divas mhanje shravan shuddha Panchami.  Yamuna naditla ha kaliya ha nag atishay vishari hota. Khelta khelta shri krishnacha chendu nadit gela va shri krishnane nadit udi ghetli. Shri krishna chya savangadyanni tyalajau nakos asa kaik vela bajavla pan shri krishnanni na ghabarta dohat udi marli. Ani kaliya la parabhut kela. Jya divshi tekaliya la parabhut karun var ale to divas mhanje shravan shuddha panchami. Mhanun tya divsapasun shravan shuddha Panchami la naag puja karanyachi paddhat pracharat ali.

Naag Panchami hi shravaat ashya karnanehi sajri kartat karan hya divsat shravanachya mahinyat bhartat paus padu lagto. Pavsat anek naag distat karan te svatacha saurakshanasathi dusra nivas shodhat astat. Hya divsanmadhe naag khup thikani distat aani he hi ek karan ahe naag Panchami sajri karnyacha.

Naag ha shetkari mitra ahe asa mhantat. Shetatil undir jevha shetachi va pikachi nasadi karupahtat, teva naag tyanna marun takto mhanun nagala shetkari mitra mhantat. Nag panchamichya divshi shetkari shetat nangarnila jaat nahi karan asa ek akhyaik ahe ki ek shetkari nangarnichya veli nangar firvit astana, tyacha nangracha khali eka naginichi teen pille mrutyumukhi padli. Tyamule nagdevtecha kop jhala. Hyakarnane hya divshi shetkari nangarnila jaat nahi. Ya divssache anek niyamhi ahet. Kuthehi khanaycha nahi, bhajya chirun vapraycha nahit, kutaycha nahi. Kahi gharanmadhe tallele padartha hi khanyas bandi aste. Kahi kahi gharat ashi hi ek pratha ahe ki muli aplya vadilanche dole gulab pana misalelya dudhane dhutat.  Hya divshi naag devaci Pooja karun tyala doodh va lahyancha kiva gavhacha khiricha naivedya dakhavla jato. Kahi kahi thikani ashi paddhat ahe ki ek khota maticha naag banvun tyachi Pooja keli jate.  Pooja kartana nagdevakade ashi prarthana karaychi ki naagdeva tu amcha sarvancha saurakshan kar.

Naagpanchamila striya va muli hatavar mendi kadhtat, shalanmadhehi mendi kadhnyasathi ha divas rakhiv thevlela asto. Jhadala jhoke bandun jhoke ghenyachi va gani mhannyachihi paddhat ahe. Bharatiya sanskrutit anek prakare nagachi puja keli jate. Kadhi kadhi jivant nagachihi puja keli jate. Anek thikani garudi hi sapanna gheun jatana distat. Hya sapachi puja striya kartat. Striya nauvari sadya nesun, sajun dhajun hi puja kartat. Fula, halad, kunku he sagla vahun nagala vandana karun nagachi puja keli jate. Garudyannahi june kapde kiva dakhshina milte jyamule tyancha potapanyacha kharcha bhagto.

Naag panchami cha divshi jari apan nagana dudh lahya naivedya mhanun thevlya tarihi nagansathi te anna uchit navhe. Pavsacha vatavaranat mansanni dudh va lahya hyacha sevan karav mhanje tabbyet sudrudh rahte. Ananta (mhanjech sheshnag), Vasuki, padmanabha, kambala, shankhapal, dhrutarashtra, takshak va kaliya ya 8 naganchi tya divshi puja keli jate. Khali dilela shlok mhanun naag devala vandan karava.

Anantam vasukim shesham, Padmanabham cha kamabalam,

Shankhapalam dhrutarashtram, Takshakam kaliyam tatha

Etani navanamani naganancha mahatmanam sayamkale pathenityam, pratahkale visheshtaha

Tasya vishabhayam nasti sarvatra vijayi bhavet.

Happy NagPanchami wishes video for Whatsapp

Happy NagPanchami whatsapp status in hindi video

Happy NagPanchami whatsapp status video 2020

This Nag Panchami, we will bring to you the best NagPanchami information in marathi, Happy NagPanchami whatsapp status video, Happy Nag Panchami wishes, Happy Nag Panchami images with quotes, Happy Nag Panchami quotes in Marathi, Happy NagPanchami in hindi, Happy Nag Panchami 30 second whatsapp status video, Animated Happy NagPanchami whatsapp status video, Happy NagPanchami whatsapp status video with lyrics, Happy NagPanchami whatsapp status video free download, Nag Panchami whatsapp status video with wishes, Naag Panchami whatsapp status video and many more..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *